Kantar Periyodik Muayene - Elite Sistem Yazılım ve Otomasyon
Kantar Periyodik Muaye

Kantar Periyodik Muayene

Kantarların periyodik muayenesi, tartım cihazlarının doğru ve güvenilir bir şekilde çalıştığını doğrulamak amacıyla belirli aralıklarla yapılan kontrollerdir. Bu muayeneler, kantarların yasal ve teknik gerekliliklere uygun olmasını sağlar. Türkiye’de kantar periyodik muayenesiyle ilgili süreçler genellikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya yetkili servisler tarafından yürütülmektedir. İşte kantar periyodik muayenesinin nasıl yapıldığına dair genel bir rehber:

Kantar Periyodik Muayene

Periyodik Muayene Süreci

1. Muayene Zamanını Belirleyin

 • Kantarların periyodik muayenesi genellikle yılda bir kez yapılır. Ancak bu süre, kantarın kullanım sıklığına ve türüne bağlı olarak değişebilir.
 • Kantarların muayene tarihleri genellikle cihazın üzerinde bulunan muayene etiketinde belirtilir. Bu tarihlere dikkat edilerek muayene planlaması yapılmalıdır.

2. Yetkili Muayene Kuruluşu ile İletişime Geçin

 • Periyodik muayeneler, yetkili muayene kuruluşları veya TSE tarafından yapılmalıdır. Yetkili kuruluşlarla iletişime geçerek muayene randevusu alın.

3. Gerekli Belgeleri Hazırlayın

 • Kantarın kullanım kılavuzu, kalibrasyon sertifikaları ve önceki muayene raporları gibi belgeler muayene sırasında gerekli olabilir.

4. Kantarı Muayeneye Hazırlayın

 • Kantarın temiz ve çalışır durumda olması gerekir.
 • Muayene öncesinde kantarın kalibrasyonunu kontrol edin ve gerekirse ayarlamalar yapın.

5. Muayene İşlemi

 • Yetkili personel kantarı fiziksel ve teknik olarak inceler.
 • Kantarın doğru tartım yapıp yapmadığını kontrol etmek için referans ağırlıklar kullanılır.
 • Elektronik kantarlar için yazılım ve donanım kontrolleri yapılır.
 • Muayene sırasında herhangi bir sorun tespit edilirse, bu sorunların giderilmesi için gerekli işlemler yapılır.

6. Kantar Periyodik Muayene Raporu ve Etiketleme

 • Muayene başarılı bir şekilde tamamlandığında, yetkili kuruluş tarafından bir muayene raporu düzenlenir.
 • Kantarın üzerine, bir sonraki muayene tarihini gösteren bir etiket yapıştırılır.
 • Muayene raporunu ve etiketi saklayın; bu belgeler, yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirildiğini kanıtlamak için önemlidir.

Kantar Periyodik Muayenenin Önemi

 • Doğruluk ve Güvenilirlik: Kantarların doğru ölçüm yapmasını sağlar, bu da ticari işlemler ve üretim süreçlerinde kritik önem taşır.
 • Yasal Uygunluk: Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar ve olası cezaların önüne geçer.
 • Güvenlik: Kantarların güvenli bir şekilde çalışmasını temin eder, bu da iş güvenliği açısından önemlidir.
 • Maliyet Tasarrufu: Düzenli muayeneler, kantarların uzun ömürlü olmasını sağlar ve arıza durumlarının önüne geçer.

Yasal Dayanak ve Düzenlemeler

Türkiye’de kantarların periyodik muayenesi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun çerçevesinde kantarların düzenli olarak muayene edilmesi ve doğru tartım yapmasının sağlanması zorunludur. Muayeneler, belirli aralıklarla yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Periyodik muayene süreci hakkında daha detaylı bilgi almak ve güncel uygulamaları öğrenmek için yetkili muayene kuruluşları veya TSE ile iletişime geçmek her zaman faydalı olacaktır.

Kantar Periyodik Muayene
Kantar Periyodik Muayene

Kantar Kalibrasyonu

Kantar kalibrasyonu, kantarların doğru ve güvenilir ölçümler yapabilmesi için düzenli olarak yapılan bir işlemdir. Kalibrasyon, kantarın gösterdiği ağırlık değerlerinin gerçek ağırlık değerleriyle uyumlu olmasını sağlar. Bu işlem, hem ticari hem de endüstriyel alanlarda büyük önem taşır. İşte kantar kalibrasyonu hakkında detaylı bir rehber:

Kantar Kalibrasyonu Nedir?

Kantar kalibrasyonu, kantarın hassasiyetini ve doğruluğunu kontrol etmek ve ayarlamak için referans ağırlıklar kullanılarak yapılan bir dizi ölçüm işlemidir. Bu süreç, kantarın performansını belirler ve gerektiğinde düzeltmeler yapılmasını sağlar.

Kalibrasyon Süreci

1. Hazırlık

 • Referans Ağırlıklar: Kalibrasyon için gerekli olan sertifikalı ve izlenebilir referans ağırlıkları temin edin. Bu ağırlıklar genellikle belirli standartlara göre üretilir ve doğrulukları test edilmiştir.
 • Temizlik: Kantarın doğru çalışabilmesi için platformun ve tartım yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.

2. Ada Kontrolleri

 • Nivol Kontrolü: Kantarın terazide olup olmadığını kontrol edin. Kantarın düzgün bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
 • Sıfırlama: Kantarın sıfır noktasını kontrol edin ve gerekirse sıfırlama işlemi yapın. Bu, kantarın boştayken sıfır gösterdiğinden emin olmanızı sağlar.

3. Kalibrasyon İşlemi

 • Adım Adım Ağırlık Ekleme: Referans ağırlıkları adım adım kantar üzerine koyun ve her adımda kantarın gösterdiği değeri not edin. Bu işlemi, kantarın kapasitesine uygun olarak belirli aralıklarla yapın (örneğin, 10 kg, 20 kg, 50 kg gibi).
 • Karşılaştırma: Kantarın gösterdiği değerleri referans ağırlıklarla karşılaştırın. Herhangi bir sapma veya hata varsa, bu sapmaların boyutunu not edin.

4. Düzeltme ve Ayarlama

 • Hata Giderme: Kantarın gösterdiği değerlerde sapmalar varsa, kantarın kalibrasyon ayarlarını kullanarak bu sapmaları düzeltin. Modern elektronik kantarlar genellikle kullanıcı dostu bir arayüz ile bu ayarların yapılmasına olanak tanır.
 • Tekrar Kontrol: Düzeltmelerden sonra referans ağırlıkları tekrar kullanarak kantarı yeniden kontrol edin ve doğruluğunu teyit edin.

5. Kalibrasyon Sertifikası

 • Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra, kalibrasyonu yapan yetkili kişi veya kuruluş tarafından bir kalibrasyon sertifikası düzenlenir. Bu sertifika, kantarın belirli bir tarihte ve koşulda doğru ölçüm yaptığına dair resmi bir belgedir.

Kalibrasyonun Önemi

 • Doğruluk ve Güvenilirlik: Kantarın doğru sonuçlar vermesi, özellikle ticari işlemlerde güvenilirliği sağlar.
 • Yasal Uygunluk: Birçok ülkede kantarların düzenli olarak kalibre edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu, hem ticari anlaşmazlıkları önler hem de yasal uyumluluğu sağlar.
 • Maliyet Tasarrufu: Doğru tartım, yanlış ölçümden kaynaklanabilecek maddi kayıpları önler.
 • Kalite Kontrol: Üretim süreçlerinde kantarların doğru çalışması, ürün kalitesinin korunmasına yardımcı olur.

Kalibrasyon Sıklığı

Kantarların kalibrasyon sıklığı, kullanım alanına ve frekansına bağlıdır. Genel olarak, yoğun kullanılan ticari kantarlar için yılda bir kez kalibrasyon önerilir. Daha az kullanılan kantarlar için bu süre uzayabilir. Ancak, özellikle hassas ölçümlerin kritik olduğu alanlarda daha sık kalibrasyon yapılması gerekebilir.

Yasal Dayanak ve Düzenlemeler

Türkiye’de kantar kalibrasyonu ve muayenesi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu yasal düzenlemelere uygun olarak kantarların periyodik muayene ve kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. Bu işlemler genellikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya yetkili servisler tarafından gerçekleştirilir.

Kalibrasyon süreci ve gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi almak için yerel yetkili kuruluşlar veya TSE ile iletişime geçmek faydalı olacaktır.

Call Now Button