Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys From China Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Sports Jerseys Cheap Jerseys Cheap MLB Jerseys
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi U-ETDS – ücretsiz indirip deneyebilirsiniz.

U-ETDS – Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi Çözümlerimiz

Mevzuat
Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.
U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.
U-ETDS Sistemi en kolay ve güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz yazılımımız ile bildirimlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Neden Program Kullanmalıyım ?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.
U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.
U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,
1- Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 
2- Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 
3- Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), 
4- Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), 
5- Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), 
6- Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), 
7- Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2) 
8- Terminal işletmecilerini (T1 ve T2), 
kapsamaktadır.
U-ETDS sistemi sayesine; 
1- Korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önlenmesi, sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması, diğer taşıma modları (hava, demiryolu ve denizyolu) içinde yatırım odaklı veri elde edilmesi,
2- Taşınan yolcuların, sayısı, seyahat sıklığı, saatleri, güzergahları, bagajları, fiyat ve zaman tarifelerini, engelli yolculara uygulanacak indirimlerin takibi,
3- Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle paylaşım imkanı (Ulusal güvenlik), şehirlerarası çalışan otobüs kaynaklı trafik yoğunluğunun yönetilmesi,
4- Taşımacılık faaliyetlerinin mali açıdan analizi ve vergilendirme için ilgili birimlerle (MASAK, Gelir İdaresi Başk.) paylaşımı,
5- Taşımacılık sektöründe çalışanların takibi ve bunların mali (sigorta, maaş) ve sosyal (çalışma ve dinlenme süreleri) haklarının takip edilebilmesi (sosyal boyut),
6- Gerek tarifeli, gerek tarifesiz yolcu takibi (aylık, günlük, saatlik, mevsimlik vb… istatistikler), imkanın da sağlanacağı değerlendirilmektedir.
 
U-ETDS sistemi sayesinde, ilk kez ticari olarak taşınan eşya, kargo ve yolcu hareketleri elektronik olarak takip edilebilecektir.
U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir. 
Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Portalda hazırlanan ekranlar son derece basit bir yapıda hazırlanmış ve veri iletme zorunluluğu başlayan yolcu taşımacılarımız (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri) bir kısmı bu ekranları kullanarak taşıma bilgililerini ve yolcu bilgilerini U-ETDS sistemine iletmektedirler. 
Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini (taşıt, yolcu, hareket saati, güzergah vb…) otomatik olarak ve başka hiçbir zahmete girmeden (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın kullandıkları programı yapan yazılım firmasının Bakanlığımız U-Net ekibi ile iletişime geçmeleri (u-net@uab.gov.tr mail adresiyle) gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen yöntemlerden birisiyle, taşımacılarımız U-ETDS sistemine taşıma bilgilerini, Yönetmelikte belirtilen saatten önce girmeleri gerekmektedir.

Yolcu

A. TARİFELİ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına B1 ve D1 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde;
1. Onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakasını,
2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,
3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
c) Engelli olup olmadığı,
d) Adı, soyadı ve iletişim bilgisi, 
e) Koltuk numarasını
f) Taşıma ücreti,
4. Yetkili acente bilgilerini (düzenlenen bilet acente aracılığıyla düzenlenmişse); 
a) Acentenin adı, unvanı, adresi,
b) Yetki belgesi numarası
c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
5. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)
Seyahat başlayıncaya kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
B. TARİFESİZ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları arızi, grup veya mekik taşımacılığı faaliyetinde;
1. Sefere göndereceği taşıtın plakasını,
2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,
3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;
a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
c) Adı, soyadı, 
4. Yetki Belgesi Sahibi bilgilerini; 
a) Adı, unvanı, adresi,
b) Yetki belgesi numarası
c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
5. Sefer Bilgilerinin;
a) Taşıma güzergahı, kalkış ve varış yeri,
b) Taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler,
c) Taşınacak yolcu sayısı,
d) Taşıma ücreti, 
6. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)
Seyahat başlamadan 1 saat öncesine kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Eşya

A. EŞYA TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları eşya taşımacılığı faaliyetinde;
1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
2. Yükün alıcı bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
a) Taşıma İrsaliye No,
b) Taşıma İrsaliye Tarihi,
c) Taşıma Tarihi,
d) Plaka,
4. Diğer yük bilgileri;
a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı
Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
 
B. LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde lojistik işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları lojistik işletmeciliği faaliyetinde;
1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
2. Yükün alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,
3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
i) Taşıma İrsaliye No,
j) Taşıma İrsaliye Tarihi,
k) Taşıma Tarihi,
l) Plaka,
4. Diğer yük bilgileri;
m) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı
Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
C. NAKLİYAT AMBARCILARI İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde;
1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
2. Yükün alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,
3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
i) Taşıma İrsaliye No,
j) Taşıma İrsaliye Tarihi,
k) Taşıma Tarihi,
l) Plaka,
4. Diğer yük bilgileri;
m) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı
Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
D. TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLERİ İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunmak üzere adlarına R1 ve R2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde;
1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
2. Yükün alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,
3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
i) Taşıma İrsaliye No,
j) Taşıma İrsaliye Tarihi,
k) Taşıma Tarihi,
l) Plaka,
4. Diğer yük bilgileri;
m) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı
Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Terminal İşletmeciliği

TERMİNAL İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;
1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;
a) Taşıt plakaları,
b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,
Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Kargo

A. KARGO İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde kargo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına M1 ve M2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları kargo işletmeciliği faaliyetinde;
1. Kargonun gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
2. Kargonun alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,
3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
i) Taşıma İrsaliye No,
j) Taşıma İrsaliye Tarihi,
k) Taşıma Tarihi,
l) Plaka,
4. Diğer Kargo bilgileri;
m) Kargonun cinsi ve ağırlığı
Kargonun kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.
A. DAĞITIM İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?
KTK ve KTY çerçevesinde dağıtım işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları dağıtım işletmeciliği faaliyetinde;
1. Gönderinin gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Ad, Soyad / Unvan,
d) Adres,
2. Gönderinin alıcı bilgilerini;
e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
g) Ad, Soyad / Unvan,
h) Adres,
3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;
i) Taşıma İrsaliye No,
j) Taşıma İrsaliye Tarihi,
k) Taşıma Tarihi,
l) Plaka,
4. Diğer Gönderi bilgileri;
m) Gönderinin cinsi ve ağırlığı
Gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Kurumsal bir hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen U-ETDS tarifeli yolcu taşımacılığı, her açıdan profesyonel olarak ele alınmaktadır. Özellikle bu yolculuk hizmetini sağlayan her firmanın U-ETDS kullanması bir mecburiyettir. Etkin bir anlayış üzerinden ele alınan bu sistem ile tarifeli yolcu taşımacılığı, şüphesiz bu sistemin önemli parçaları arasında yer almaktadır. Özellikle araçlar üzerinde yolculuk gerçekleştiren her birey, U-ETDS yolu üzerinden mutlaka Bakanlığa bildirim gerçekleştirmesi gerekir. Bu konuda ele aldığımız u-ETDS hizmeti dahilinde sizlere en iyi desteği sağlamakta memnuniyet duyarız.

 farklı Avantajlarıyla U ETDS Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

 Özellikle güvenli yolculuk açısından U-ETDS tarifeli yolcu taşımacılığı büyük öneme sahiptir. Zira her yolcunun yolculuk gerçekleştirdiği koltuk numarası ile beraber bütün etmenler kayıt altına alınır. Böylece ilerleyen vakitlerde meydana gelebilecek birçok farklı problemin önüne geçme imkânı elde edilebilmektedir. Sorunsuz biçimde yolculuk fırsatı tanıyan sistem, u-ETDS kapsamında rahat bir ulaşım olanağı tanıyor. Bu konuda bize ulaşabilir ve güvenli, sağlıklı ve rahat bir yolculuk adına destek alabilirsiniz.

 Profesyonel U-ETDS Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

 Karayolları Türkiye’de en fazla kullanılan ulaşımların başında geliyor. Bu sebepten dolayı düzenli kontrol yapılması hem güvenli hem keyifli bir yolculuk açısından önemlidir. Karayolları üzerinden yolcu ve yük taşımacılığı konusunda, U-ETDS denetim ve bilgilendirme yapan sistem olarak öne çıkıyor. Özellikle U-ETDS tarifeli yolcu taşımacılığı açısından güvenli bir seyahat imkanı tanımaktadır. Böylece yolcular gerekli olan tüm bilgiler konusunda daha donanımlı hale gelebilmektedir. Yani yolcular bu şekilde pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Sistematik ve disiplinli biçimde kontrol ve denetim imkanı tanıyan sistem, firmamız bünyesinde profesyonel bir anlayışla ele alınmaktadır.

 Güvenli U-ETDS Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Bildirimi

 Tamamen güvenli biçimde ele aldığımız tarifeli yolcu taşımacılığı konusunda bize güvenebilirsiniz. Böylece her yolcunun kaydı oluşturmak suretiyle güvenli şekilde seyahat fırsatı tanıyor. Özellikle yolcuların güvenliği her daim ön planda olduğundan dolayı, U-ETDS şu an en kıymetli sistemler arasında yer almaktadır. Bunu bilincinde hareket ederek ele aldığımız kurumsal hizmet anlayışı eşliğinde, yüksek güvenlik ile U-ETDS Bildirimi bu sistemi değerlendirmekteyiz. Bakanlık nezdinde özel denetim ve kontrolü ile beraber güvenli bir tarifeli yolculuk imkanı elde edebilirsiniz.

Tarifeli yolculuklarda olduğu gibi aynı şekilde UETDS tarifesiz (arızi) yolcu taşımacılığı konusunda da mutlaka bu sisteme göre hizmet verilmesi gerekir. Güvenilir firmalar bünyesinde ele alınan sistem, etkin kayıt ile beraber güvenli yoldan seyahat imkanı tanıyor. Tarifeli yolcu üzerinden istenilen tüm farklı bilgiler, aynı şekilde UETDS tarifesiz (arızi) yolcu taşımacılık açısından da talep edilmektedir. Bunu kurumsal hizmet anlayışı ile ele aldığımız çözüm yöntemlerini dahilinde sağlıyoruz. Bu konuda hizmet veren en güvenilir firmalardan biri olarak güvenli şekilde yolcu desteği oluşturmuş durumdayız.

 U-ETDS Nedir?

 Birçok kişi U-ETDS nedir diye merak etmekte ve bu konuda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Karayolları üzerinden yolcu ve yük taşımacılığı noktasında, kontrol üzerinden denetim ve bilgilendirme yapan sisteme U-ETDS denmektedir. Bu sistem özellikle yolcuların koltuk numarası ile beraber bütün farklı kayıtlarını alarak güvenli şekilde yolculuk şansı tanıyor. Bunu hem tarifeli hem de tarifesiz olarak ele aldığımız hizmet çatısı dahilinde, bakanlık nezdinde sağlıklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece herhangi bir sorun yaşamadan tamamen güvenli (Arızi) taşımacılığı yapılmaktadır.

 UETDS Tarifesiz (Arızi) Yolcu Taşımacılığı

 Profesyonel bir anlayışla ele alınan hizmet kapsamında UETDS tarifesiz (arızi) yolcu taşımacılığı günümüzde büyük öneme sahip. Bunun pek çok farklı avantajı bulunuyor.

 – Öncelikle bilgiler ve veriler güvenli taşımacılık konusunda alınır,

 – Diğer tüm iş kollarında olduğu gibi bu sistem üzerinden de denetim yapılmasına olanak tanınır,

 – Hem firmaların hem de müşterilerin işlemleri çok daha kolay hale gelir,

 – Yolcuların bilgileri anlık olarak iletilir,

 – Düzenli kontrol ve iletimi ile beraber herhangi bir usulsüzlük veya karışıklık söz konusu olmaz,

 Bütün bu olanaklar ile beraber anlam itibariyle U-ETDS nedir sorusunun cevabını vermek mümkün. Kısacası karayolları üzerinden hem taşıma hem de yük açısından düzenli kontrol ve denetim yapılmasıdır.

 Kurumsal Hizmet Anlayışıyla U-ETDS Tarifesiz (Arızi) Yolcu Taşımacılığı

 Tamamen profesyonel bir hizmetle ele aldığımız UETDS tarifesiz (arızi) yolcu taşımacılığı, güvenli şekilde seyahat imkanı tanıyor. Tüm verileriniz herhangi bir karışıklık veya sorun yaşanmadan ilgili bakanlığa ulaştırılır. Bu sistem için U-ETDS nedir sorusuna hitaben ise firmamız bünyesinde kontrolü ve denetimli şekilde, karayolları üzerinden yolculuk yapılması denebilir.

u etds sistemi ne zaman başlayacak ? 31.12.2019 tarihinden itibaren bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunluluk haline gelen U-ETDS, yolcu ve yük taşımacılığı yapan firmalar adına güvenli şekilde çalışmalar gerçekleştirilmesine olanak vermektedir. Bu sistem dahilinde özel olarak değerlendirilen u-etds giriş program, özellikle elektronik takip ve denetleme sistemi olarak eşyalar konusundaki tüm kayıtları detaylı şekilde ele almaktadır. Hizmet anlayışımız doğrultusunda sizlere sunduğumuz u-etds giriş eşya taşımacılığı programı konusunda bize güvenebilirsiniz. Denetlenebilir ve kontrol edebilir u-etds sistemi giriş sayesinde yükler çok daha güvenli şekilde ulaşım imkanı elde etmektedir.

 Farklı Yetki Belgeleriyle U-ETDS Eşya Taşımacılığı

 Yolcu ve yük taşıma işlemi gerçekleştiren tüm firmalar için Ulaştırma Bakanlığı nezdinde U-ETDS bir mecburiyet haline geldi. Tabii yolcu ve yük taşımacılığı konusunda bu işlemlerin yapılabilmesi için farklı yetki belgeleri bulunuyor.

u etds nasıl kullanılır ? sizde bildirimlerinizi kolayca yapmak için sistemimiz üzerinden bildirimlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

 Bu yetki belgeleri arasında yer alan k1 üzerinden destek sağlayan firmalar konusunda en iyi hizmeti sunuyoruz. Bu sistemi ele aldığımız programlar dahilinde çok daha güvenli şekilde kullanabilirsiniz. u etds ne demek Böylece U-ETDS eşya taşımacılığı açısından tüm denetim ve kontrol dahilinde Ulaştırma Bakanlığına gerekli bilgileri düzenli şekilde aktarabilirsiniz.

 Güvenli Şekilde U-ETDS Eşya Taşımacılığı

 Özellikle güvensiz yoldan eşya taşımacılığı konusunda bunun önüne geçebilmek için ele alınan u-etds, şehirler arası eşya taşıma açısından güvenli portal yaratmış durumda. Bu sektöre disiplin edebilme potansiyele sahip olan sistem, k1 ile beraber bütün değişik yetki belgesine sahip firmalar konusunda büyük öneme sahiptir. Buna uygun şekilde tüm denetim ve kontroller sistem üzerinden yaparak Ulaştırma Bakanlığına iletilmelidir. Bu bağlamda size sağladığımız hizmet dahilinde, U-ETDS eşya taşımacılığı hizmetini daha güvenli şekilde yapabilmeniz için en iyi desteği sağlıyoruz.

 Özel Olarak Tasarlanmış U-Etds Yolcu Taşımacılığı Sistemi

 Firmanızın ihtiyaç duyduğu birçok değişik özellikle u-etds sistemini sizlere sunmaktan memnuniyet duyarız. Böylece tüm işlerinizi tek bir portal üzerinden yönlendirebilir; yönetme ile beraber durum raporu çıkarabilirsiniz. Özellikle bu konuda meydana gelebilecek büyük iş karışıklığına tamamen ortadan kaldırmanız mümkün.

u-etds giriş nasıl yapılır Baştan sona her detayın ele alındığı kayıt sistemi ile beraber veriler kontrol altında tutulmakta, etkin raporlama el alınabilmektedir Demo talebinde bulunarak sisteme kolayca giriş yapabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz. Sistem dahilinde k1 yetki belgesi ile beraber birçok değişik belgeye sahibi firmalar için destek sunuyoruz.

Ulaştırma Elektronik Takip Ve Denetim Sistemi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve KYT çerçevesinde taşımacılık hizmeti sunan firmaların; eşya, kargo ve yolcu taşıma hareketlerinin eş zamanlı takibi sağlayan U-ETDS, taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve denetimini sağlayan bir sistemdir. Tarifeli tarifesiz yolcu taşımacılığından eşya taşımacılığı, terminal hareket bildirimi ve arızi yolcu taşımacılığına kadar her aşamada takip ve denetimi sağlar.

 U-ETDS terminal hareket bildirimi

 Temel veri iletişim yöntemi olan U-ETDS terminal hareket bildirimi, veri alıcı ve gönderici taraf arasında veri iletişimini sağlıyor. Minimum zamanda maksimum veri gönderilmesini sağlayarak hata kontrolü yapılabilen bir yapı oluşturuyor. U-ETDS terminal hareket bildirimi ile firmalar arasında güvene dayalı bir iletişim kuruluyor.

 U-ETDS terminal hareket bildirimi hizmeti sunan firmamız, veri tipine göre veri paketlerini ve şartları tanımlamakta ve taraflara iletmektedir. Firmalara, kullanıcı adı ve şifre ile tek yönlü bir yetkilendirme kontrolü uygulayan firmamız, kontrol sonucu tespit edilen uyumsuzluk durumunda herhangi bir işleme izin vermez. Web-Servis üzerinden bağlantı sağlayarak Terminal Hareket Bilgi Sistemi için firmalarla iletişim kurar.

 U-ETDS Tarifeli-Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

 Tarifeli-tarifesiz yolcu taşımacılığında firmaların Bölge Müdürlüğü üzerinden veya e-devlet üzerinden yetki tanımı için başvurmalarını sağlıyor; sefer, yolcu, personel ve taşıt bilgilerini aynı ara yüzden U-ETDS sistemimize otomatik olarak aktarıyoruz. U-ETDS Web servis teknolojimizi kullanarak maksimum verimle güvenli ve tutarlı bir bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.

 Araç muayene ve mesleki yeterlilik bilgilerinin sorgulanmasından sefer ve grup bilgilerine, çoklu yolcu bildirmeden yolcu kimlik numarası kontrolüne kadar birçok işlemi kısa sürede yapabilir, zamandan tasarruf sağlayarak kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz.

 U-ETDS Veri Girişi

 Verilen taşımacılık hizmeti ile ilgili her çeşit veri girişi U-ETDS sistemine yapılmakta, firmaların ihtiyacı olan bilgilere anında ulaşması sağlanmaktadır. Firmalardan gelen bağlantılara yapılan veri girişi sorunsuz olup herhangi bir olumsuzlukta sistem tarafından bir işlem yapılmasına izin verilmez.

 Hızlı, güvenilir ve verimli bir veri alışverişi U-ETDS veri girişi ile yapılmaktadır. Taraflar birbirinin kim olduğunu bilenler olarak minimum zamanda maksimum veri gönderebilmekte, hata kontrolü yapılabilen bir sistemle çalışarak sorunsuz bir hizmet vermektedir. Profesyonel bir U-ETDS sistemi hizmeti almak için alanında uzman ekibimiz her zaman hizmetinize hazırdır.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 2019 yılı itibariyle faaliyete geçirdiği U-ETDS sistemi, yolcu ve yük taşımacılığı konusunda güvenli bir ulaşım imkanı tanıyor. Özellikle etkin denetleme ve kontrollü raporlama sayesinde, herhangi bir sorun yaşamadan çözüm yolları oluşturulmaktadır. Bu sistem artık tüm yolcu ve yük taşımacılığı noktasında bir mecburiyet halini aldı. Özel olarak gerçekleştirdiğimiz U-ETDS arızi yolcu taşımacılığı (e-devlet) konusunda bize güvenebilirsiniz. Rahatlıkla sistemi değerlendirebilir ve gerekli tüm işlemleri tek bir pota üzerinden kontrol edebilirsiniz.

 U ETDS Arızi Yolcu Taşımacılığı (E-Devlet)

 Özel bir uygulama olarak Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde ele alınan U-ETDS sistemini etkin şekilde ve kolayca değerlendirebilirsiniz. Firmanızın ihtiyaç duyduğu birçok özelliği tek bir çatı altında toplayarak, U ETDS arızi yolcu taşımacılığı (e-devlet) konusunda rahatlıkla kullanım olanağı sağlamaktayız.

 Böylece işlerinize tek bir işlem üzerinden yapabilir; durum raporlarını rahatlıkla görme şansını elde edebilirsiniz. Özellikle sizlere sunduğumuz bu özel sistem sayesinde karışıklıkları önleme fırsatını yakalamanız mümkün. Ortak çözüm yollarıyla kurumsal bir hizmet anlayışı altında verdiğimiz sistemi güvenli şekilde değerlendirebilirsiniz.

 U-ETDS Arızi Yolcu Taşımacılığı (E-Devlet) Özellikleri

 Güvenilir hizmet anlayışıyla ele aldığımız U-ETDS arızi yolcu taşımacılığı (e-devlet) üzerinden bu sistem birçok değişik özellik sağlamaktadır.

 – Ulaştırma Bakanlığı altyapısına 0 uyumlu şekilde sunulmaktadır,

 – Online olarak tek bir tık ile her yerden rahat yönetim imkanı oluşturmaktadır,

 – 7/24 canlı destek üzerinden gerekli koşullarda yardım verilmektedir,

 – Farklı formatlar üzerinden raporlama sağlanmaktadır,

 – Tüm şube grupları ve operasyonları tek bir çatı altında değerlendirilmektedir,

 Bu gibi daha pek çok farklı ayrıcalığıyla, U-ETDS arızi sistemini güvenli şekilde firmamız bünyesinde elde edebilir ve kullanabilirsiniz.

 Sistematik Kullanım ile U-ETDS Arızi Yolcu Taşımacılığı (E-Devlet)

 Arızi amacı üzerinden ele alınan sistematik uygulama sayesinde, yolcu taşımacılığını geçici kapsamda güvenli şekilde sağlayabilirsiniz. Üstelik gelir ve giderleriniz ile birlikte müşterilerinize tek bir potada takip etme potansiyeli sağlanıyor. Şube grup ve operasyonlar tekbiri nokta üzerinden değerlendirilebilir ve güvenli şekilde çalışmalar sağlanabilir. Bu konuda ele aldığımız hizmet kapsamında sizlere en iyi desteği sunmaktan memnuniyet duyarız. İhtiyaçlarınıza yönelik olarak sistematik şekilde rahat kullanabileceğiniz bir uygulama sağlıyoruz

U-ETDS Eşya Taşımacılığı 

u etds sistemi ne zaman başlayacak ? 31.12.2019 tarihinden itibaren bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından zorunluluk haline gelen U-ETDS, yolcu ve yük taşımacılığı yapan firmalar adına güvenli şekilde çalışmalar gerçekleştirilmesine olanak vermektedir. Bu sistem dahilinde özel olarak değerlendirilen u-etds giriş program, özellikle elektronik takip ve denetleme sistemi olarak eşyalar konusundaki tüm kayıtları detaylı şekilde ele almaktadır. Hizmet anlayışımız doğrultusunda sizlere sunduğumuz u-etds giriş eşya taşımacılığı programı konusunda bize güvenebilirsiniz. Denetlenebilir ve kontrol edebilir u-etds sistemi giriş sayesinde yükler çok daha güvenli şekilde ulaşım imkanı elde etmektedir.

Farklı Yetki Belgeleriyle U-ETDS Eşya Taşımacılığı

Yolcu ve yük taşıma işlemi gerçekleştiren tüm firmalar için Ulaştırma Bakanlığı nezdinde U-ETDS bir mecburiyet haline geldi. Tabii yolcu ve yük taşımacılığı konusunda bu işlemlerin yapılabilmesi için farklı yetki belgeleri bulunuyor.

u etds nasıl kullanılır ? sizde bildirimlerinizi kolayca yapmak için sistemimiz üzerinden bildirimlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Bu yetki belgeleri arasında yer alan k1 üzerinden destek sağlayan firmalar konusunda en iyi hizmeti sunuyoruz. Bu sistemi ele aldığımız programlar dahilinde çok daha güvenli şekilde kullanabilirsiniz.

u etds ne demek

Böylece U-ETDS eşya taşımacılığı açısından tüm denetim ve kontrol dahilinde Ulaştırma Bakanlığına gerekli bilgileri düzenli şekilde aktarabilirsiniz.

Güvenli Şekilde U-ETDS Eşya Taşımacılığı

Özellikle güvensiz yoldan eşya taşımacılığı konusunda bunun önüne geçebilmek için ele alınan u-etds, şehirler arası eşya taşıma açısından güvenli portal yaratmış durumda. Bu sektöre disiplin edebilme potansiyele sahip olan sistem, k1 ile beraber bütün değişik yetki belgesine sahip firmalar konusunda büyük öneme sahiptir. Buna uygun şekilde tüm denetim ve kontroller sistem üzerinden yaparak Ulaştırma Bakanlığına iletilmelidir. Bu bağlamda size sağladığımız hizmet dahilinde,

U-ETDS eşya taşımacılığı

hizmetini daha güvenli şekilde yapabilmeniz için en iyi desteği sağlıyoruz.

Özel Olarak Tasarlanmış U-Etds Yolcu Taşımacılığı Sistemi

Firmanızın ihtiyaç duyduğu birçok değişik özellikle u-etds sistemini sizlere sunmaktan memnuniyet duyarız. Böylece tüm işlerinizi tek bir portal üzerinden yönlendirebilir; yönetme ile beraber durum raporu çıkarabilirsiniz. Özellikle bu konuda meydana gelebilecek büyük iş karışıklığına tamamen ortadan kaldırmanız mümkün.

u-etds giriş nasıl yapılır

Baştan sona her detayın ele alındığı kayıt sistemi ile beraber veriler kontrol altında tutulmakta, etkin raporlama el alınabilmektedir Demo talebinde bulunarak sisteme kolayca giriş yapabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz. Sistem dahilinde k1 yetki belgesi ile beraber birçok değişik belgeye sahibi firmalar için destek sunuyoruz.

Call Now Button