Kantar Periyodik Bakım

Bursa Tır Kantarı
Kantar Kalibrasyonu
Tır Kantarı
Kantar Periyodik Bakım
Kantar Bilgisayar Sistemi
Kantar Periyodik Bakım
Tır Kantarı
Tır Kantarı Bursa

TSE Kantar Periyodik Muayeneleri

Kantar Periyodik Bakım  ve Tartı aletleri periyodik muayenelerinde, ilk 2 yıllık muayene firmamız tarafından yapılabilmekte, bu iki yıl geçtikten sonra her iki yılda bir geçerli periyodik muayene  TSE tarafından yapılmaktadır.

Kantar ve tartı aletleri muayenelerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve ilgili cevaplar aşağıda yer almaktadır.

 

Tır Kantarı Modelleri ve Katalog incelemek için tıklayınız.

 

Kantar Bakımında Nelere Dikkat Edilmeli ?

İndikatör değişimi sonrası üreticiler ilk muayene yapabilirler mi?

İlgili mevzuat gereği; tamir edilen veya yenisi ile değiştirilen ürünler (örneğin ürünün kusurlu olması durumunda), orijinal performansı, tip ve işlevi etkilenmemek kaydı ile AB uyum mevzuatı kapsamında yeni bir ürün olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla indikatör değişimi sonrası Tamir Ayar Sonrası İlk Muayene başvurusu yapılması gerekmektedir.

TSE muayeneler için gerekli etalon ve araçlara sahip midir?

Gerekli araç (vinçli kamyon) ve tüm Türkiye’de muayeneleri gerçekleştirecek miktarda etalonlarımız mevcuttur.

Muayene planlamaları nasıl yapılacak? Tarafımıza bilgi verilecek mi?

Şubat ayı sonuna kadar başvurular toplandıktan sonra muayenelerle ilgili planlamalar başvuran kişilerle iritbat sağlanarak yapılacaktır. Tamir ayar sonrası muayeneler için geçici damga yapmadan muayene yapılması için veya acil durumlar için kantarmuayene@tse.org.tr adresinden ve İletişim kısmındaki telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.

TSE muayene ücreti dışında başka bir ücret talep edecek mi?

TSE muayene ücreti dışında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Eski uygulamada kantar kapasitesinin %20’si kadar etalon ile muayene yapılıyordu. Yine aynı uygulama devam edecek mi?

Yönetmelikte bulunan aşağıdaki tabloda yer alan değerlere göre yapılacaktır.

Maksimum kapasite 1.Yük Değeri 2.Yük Değeri 3.Yük Değeri
 m ≤30.000 kg Minimum Maksimum/2 Maksimum
30.000 kg < m ≤ 60.000 kg Minimum 0,4*Maksimum 0,7*Maksimum
60.000 kg < m ≤ 80.000 kg Minimum 0,4*Maksimum 0,6*Maksimum
80.000 kg < m Minimum 0,3*Maksimuma 0,5*Maksimuma

NOT:  Maksimuma değeri 100.000 kg olarak değerlendirilir.

 Kantar muayenelerinde maksimum izin verilebilen hata değerleri nedir?

Kantar muayenelerinde maksimum izin verilebilir hatalar aşağıdaki tabloda verilen değerleri geçmemelidir.

Yük, (m),

muayene sabiti, e,  cinsinden

MİH
Sınıf  I Sınıf  II Sınıf  III Sınıf  IV
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 1 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 2 e
200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ± 3 e

TSE, müşterinin kantarı için periyodik muayeneye gitti, kantar muayeneden geçemedi. Aynı anda, eğer müşteri Tamir Ayar Servisini hazır bulundurur ise, Tamir Ayar Servisine kantara müdahale etme olanağı sağlanacak mı? Bu esnada TSE’nin etalon ağırlıkları kullanılabilecek mi?

TSE yetkililerince yapılan Periyodik Muayene sonucu uygunsuz çıkması durumunda, ölçü aleti TSE yetkililerince mühürlenir. Kullanıcı yetkili tamir ayar servisine başvurur. Uygunsuzluk giderildikten sonra https://basvuruportal.tse.org.tr/  adresinden veya e-devlet üzerinden, tamir ayar servisinin düzenleyeceği Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı sisteme yüklenmek suretiyle başvuruda bulunulur. Muayeneler belirli bir plan dahilinde yapılacağı için muayene uzmanın tamir/ayar esnasında beklemesi mümkün olmayacaktır. Bu tür bir bekleme diğer muayene planlarının aksamasına sebep olacaktır.

Tamir ayar sonrası muayeneleri nasıl olacaktır?

Tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayenelerde;

– TSE’nin etalon ve aracı ile, veya

– Kullanıcının tamir ayar servisiyle tamir ayar hizmetleri ile etalonların muayenede kullanılması hususunda anlaşması ve servise başvurarak tamir ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılmasını talep etmesi halinde, geçici damga yapılmaksızın servis tarafından tamir ayar servisinin etalon ve imkânları kullanılarak yapılabilir. Bu durumda muayene işlemlerinde kullanılan etalon ve diğer hizmetlerin ücretleri için tamir ayar servisi, servisten ilave bir ücret talep etmez. Servise kullanıcı tarafından muayene ücretinin %40’ı ödenir.

Kantar muayeneden geçemedi ve kapatıldı. Kullanıma açılan kantar için nereye müracaat edilecek?

Kantar muayeneden geçemezse, uygunsuzluk türüne göre il müdürlüğünün yerinde denetimi gerekmiyorsa tamir ayar işlemi gördükten sonra 15 gün içerisinde  https://basvuruportal.tse.org.tr/ veya e-devlet üzerinden TSE’ye başvurulması gerekmektedir.

Kantarlarda mühürleme yapılırken, ayar kısımları ve tamir gerektiren kısımlar birlikte mühürlenmektedir. Tamir ayar servisleri ayar gerektirmeyen arızalarda bu mührü bozmak zorunda kalıyor. Ayar yapılmadığı halde test yapılmasına gerek var mıdır? Ayar yapılmadığı halde yüklü test yapılmasına gerek var mıdır?

Ayar gerektirmeyen noktalarda mühür varsa tip onaylarının/damga planlarının hatalı şekilde yapıldığı anlamına gelmektedir. TSE tarafından işlemler bu tip onay ve damga planlarına göre yapılacağı için tamir ayar sonrası başvuru ile muayene yapılması gerekmektedir. Bu noktaların ayarı etkilemediği iddia ediliyorsa tip onay ve damga planlarının değiştirilmeleri gerekmektedir. Üretici firmalar Bakanlığa başvuru yapabilirler.

Muayenelerde tip onayı ile ilgili kontroller yapılacak mı? Uygunsuzluk durumunda nasıl bir yol izlenecek?

Muayenelerde tartı aletlerinin tip onayına uygunluğu kontrol edilecektir. Tip onay ve damga planına uygun olmayan tartı aletleri için yönetmelikte tanımlanan şekilde süreç işletilecektir.

TSE’nin kantarı kapatma hakkı var mı? Yoksa İl Müdürlüğü mü gelip kapatacak?

Yapılan muayene sonucunda muayeneden geçemeyen kantarı kontrole gelen TSE muayene elemanı damgalarını iptal ederek kullanılmasını mümkün kılmayacak şekilde bağlayıp mühürleyecektir.

Damga Sökme Tutanakları ile ilgili olarak; Eski tutanaklara göre mi işlem yapılacak? (Eskiden 3 nüsha düzenleniyordu, 1 nüsha müşteriye, 1 nüsha Tamir Ayar Servisi, 1 nüsha il müdürlüğüne veriliyordu) Yoksa yeni tutanak şablonu tanzim edilecek mi?

Damga Sökme/Geçici Damgalama Tutanağı’nın bakanlığımızın web sayfasından indirilebilmektedir. (İndirmek için tıklayınız.) Tamir ayar sonrası başvuru aşamasında TSE başvuru portalına yüklenmesi gerekmektedir

Kantarın uygunsuz bulunması durumunda ceza yazılacak, 30 gün içinde damgalanması gerekli, damgalanmaz ise Yeddiemin’e devrediliyordu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İcra Müdürlüğü’ne yazıyı yazıyordu. Yeni uygulama nasıl olacak?

Sorumluluk Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ndedir.

TSE personelinin kantar mahalline intikali nasıl olacak?

TSE personelleri kantar mahalline TSE araçları ile intikal edecekler.

Eskiden yerinde muayene gideri ücreti yatırıldığında Sanayi İl Müdürlüğü personeli kendi aracı ile geliyordu. İl Müdürlüğünün araçları yetmez ise Tamir Ayar Servisleri alıyor, personel harcırah alıyordu. Yeni uygulamada personel harcırahı adı altında bir ücret alınacak mı?

TSE muayene ücreti dışında herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Ücretler 2023

ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET ÇİZELGESİ
AKARYAKIT HACİM ÖLÇÜ KAPLARI
Hacmi 10 Litreye Kadar Olanlar (10 Litre Dahil) 27 TL+KDV/Adet
Hacmi 20 Litre Olanlar 43 TL+KDV/Adet
Hacmi 50 Litre- 100 Litre Olanlar (100 Litre Dahil) 72 TL+KDV/Adet
Hacmi 100 Litreden Fazla Olanlar 144 TL+KDV/Adet
SU HARİCİNDEKİ SIVILARIN MİKTARLARINI SÜREKLİ VE DİNAMİK ÖLÇEN ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI (AKARYAKIT, LPG, ADBLUE, SÜT VE DİĞER ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI)
Maksimum Akış Kapasitesi 130 litre/dk veya 100 kg/dk’a Kadar Olan (130 litre/dk ve 100 kg/dk Dahil) 225 TL+KDV/Adet
Maksimum Akış Kapasitesi 750 litre/dk veya 550 kg/dk’a Kadar Olan (750 litre/dk, 550 kg/dk Dahil) 355 TL+KDV/ Adet
Maksimum Akış Kapasitesi 750 litre/dk veya 550 kg/dk’dan Büyük Olanlar 675 TL+KDV/ Adet
HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI) 2.645 TL+KDV/Adet
YÜK VE SARNIÇLI VAGONLARI 67 TL+KDV/Adet
MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR 60 TL+KDV/Adet
SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI (CNG) 355 TL+KDV/Adet
OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ
Maksimum Kapasitesi 2.000-12.000 kg Arasında Olanlar (12.000 kg Dâhil) 2.098 TL+KDV/Adet
Maksimum Kapasitesi 12.000-30.000 kg Arası Olanlar (30.000 kg Dâhil) 2.645 TL+KDV/Adet
Maksimum Kapasitesi 30.000-80.000 kg Arası Olanlar (80.000 kg Dâhil) 3.801 TL+KDV/Adet
Maksimum Kapasitesi 80.000 kg Üzerinde Olanlar 4.743 TL+KDV/Adet
HASSAS KÜTLE ÖLÇÜLERİ
M1 Sınıfı- 50 kg Olanlar 26 TL+KDV/Adet
M1 Sınıfı- 500 kg Olanlar 63 TL+KDV/Adet
Kütle Setleri (Bütün Sınıflar İçin) (Not 2) 271 TL+KDV/Adet
Not 1: Kütle setlerinin muayene müracaatı set içindeki kütleler için ayrı ayrı yapılamaz.
Not 2: Diğer ölçü aletleri muayene ücretleri Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ten görülebilir.

 

Talep Formu

Aşağıdaki Formu Doldurarak Talepte Bulunabilirsiniz.
    Call Now Button