Doğrulanmış Brüt Ağırlık - 0532 641 67 08
DBA Kantar Programı

Doğrulanmış Brüt Ağırlık

Doğrulanmış Brüt Ağırlık

Kısaltımış adı ile DBA uluslar arası yük taşımacılık da konteyner lerin tartımı için için kullanılan DBA bilgi sistem ile konteyner tartımları yapılarak Ulaştırma

VGM Kantar Programı olarak kısaltılan ve İngilizce’si Verified Gross Mass (VGM) olan, uluslararası denizyolu konteynerli yük taşımacılığı terimidir.

DBA olarak kısaltılan ve İngilizce’si Verified Gross Mass (VGM) olan, uluslararası denizyolu konteynerli yük taşımacılığı terimidir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI/2 maddesine ek yaparak, konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının gemiye yükleme yapılmadan önce bildirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

01.Temmuz.2016 tarihinden itibaren, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretilmemiş her hangi bir konteynerin yüklenme şansı, SOLAS hükümleri çerçevesinde, bulunmamaktadır.

Tartımlarda Kullanabileceğiniz DBA Kantar Fişi Programı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık, UAB, VGM  sistemi için Firmalarla Web-Servis üzerinden bağlantı sağlanması çözümünü benimsemiştir. Ayrıca web servis iletişimi HTTPS protokolü üzerinden yapılacaktır. 

VGM Sistemi, Web Servis teknolojisi kullanılarak, platform bağımsız, güvenli, verimli ve tutarlı veri iletişimini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır.

Kullanılan Web Servis teknolojisi XML tabanlı veri iletimini baz alıp, donanım ve yazılımdan tamamen bağımsız bir iletişim ortamı oluşturur.

VGM Kantar Programı, temel veri iletişim yöntemi olarak SOAP web servislerini kullanmaktadır. Bu sayede veri alıcı taraf ile veri gönderici taraf arasında yazılım ve donanımdan bağımsız, XML tabanlı bir veri iletişimi sağlanmaktadır.Bu veri paketlerinin şekil ve yapı şartları iletilecek olan veri tipine göre detaylı olarak UAB tarafından tanımlanacak ve taraflara iletilecektir. Sağlanacak servislerin içeriği ile ilgili detaylı bilgi dokümanın devamında anlatılmaktadır.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık, UAB, Firmalardan gelen bağlantılara, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile tek yönlü yetkilendirme kontrolü uygular. Bu yetkilendirme kontrolü, her bir veri iletişim adımında gerçekleştirilir. Kontrol sonucunun uyumsuz çıkması durumunda (kullanıcı adı veya şifre hatası…vs) herhangi bir işleme izin verilmez.

UAB, DBA sistemi için Firmalarla Web-Servis üzerinden bağlantı sağlanması çözümünü benimsemiştir. Ayrıca web servis iletişimi HTTPS protokolü üzerinden yapılacaktır.

DBA Sistemi, Web Servis teknolojisi kullanılarak, platform bağımsız, güvenli, verimli ve tutarlı veri iletişimini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır.

Kullanılan Web Servis teknolojisi XML tabanlı veri iletimini baz alıp, donanım ve yazılımdan tamamen bağımsız bir iletişim ortamı oluşturur. 

DBA Belgesi Nasıl Alabilirim ?

Ulaştırma bakanlığı DBA Belge alım sürecinde bizimle iletişime geçebilir, tüm süreci sizin adınıza tamamlayabiliriz DBA belgesi ve eğitim sürecinin tamamını bizimle tamamlayabilirsiniz. 

Yöntem 1 için; başvuru evrakları;

  • Başvuru Dilekçesi (imzalı ve kaşeli)
  • Başvuru formu (imzalı ve kaşeli)
  • Firmayı temsil ve ilzama yetkili olup, başvuru formunda imzası olan kişinin imza sirkülerinin sureti,
  • Her bir tartı aletine ait, güncel periyodik muayene raporu sureti yada tartı aletiniz yeni ve ilk kurulum ise faturası ile birlikte Uygunluk Beyanı gerekmektedir.
  • Konteyner Yüklemesinde görevli personelin CTU Kod Eğitimi aldığına dair belgeleri.

 

İlgi(a): 15.01.2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakan Olur’ u ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge.

İlgi (a) Yönerge  kapsamında; 

1.Aşama : DBA Belge Başvuru

Güncel başvuru formu eksiksiz doldurularak, diğer talep edilen belgeler ile birlikte dilekçe ekinde Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü adresine  gönderilmelidir. 

2.Aşama : Değerlendirme

Başvurunuz değerlendirilmeye alınacakDBA Bilgi Sistemi kapsamında hazırlanmış olan “Kurum Entegrasyonu Teknik Tasarım Dokümanı ve yardımcı bilgiler e-posta ile, “DBA Aktarım Web Servis Yetkilendirme Şifresi” ise kapalı zarfta irtibat kişisi adına Genel Müdürlük tarafından yazı ekinde firmanıza gönderilecektir. 

3.Aşama: VGM İle Entegre Kantar

Ulaştırma Bakanlığı DBA Bilgi Sistemi ile entegrasyonun ivedilikle sağlanıp bilgi aktarımına hazır hale geldiği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca teyit edildikten sonra firmanız tarafından Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü bildirimde bulunulmalıdır. 

4. Aşama: Mevzuat

26 Temmuz 2019 tarihli ve 56617 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayımlanan “IMDG Kod Eğitim Seminerlerine ilişkin Yönerge” nin 5 inci Maddesi 2 inci fıkrası gereği Konteyner yüklemesinde çalışan personellerin, tehlikeli madde elleçleniyorsa 16 saatlik elleçlenmiyorsa 8 saatlik Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş kuruluşlardan eğitim almış olması ve bu belgelerin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekiyor. 

5.Aşama:  Aktivasyon

Başvuru formu firmanız tarafından bildirilen yetkili kişinin cep telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek  “Ödeme numarası :……” ile  belge ücreti olan XX.XX.- (XXX TL) Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatırılmalıdır Bu çerçevede, aşamalarda belirtilen şartların yerine getirilmesine müteakip, Yöntem-1 Yetki Belgenizin düzenlenmesi hususunda gereği yapılacaktır.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık
Doğrulanmış Brüt Ağırlık

DBA Kantar Programı ile Normal Tartım Yapabilirsiniz.

Kantar Programı Ne İşe Yarar?

Kantar takip programları, fabrikalar ve endüstriyel tesisler için oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu yazılımlar, üretim süreçlerini optimize etmektedir. Ayrıca hammaddelerin ve ürünlerin ağırlıklarını doğru şekilde ölçmek, iş gücünün verimliliğini artırmaktadır.

Call Now Button