DBA Kantar Programı - 0532 641 67 08
DBA Kantar Belgesi

dba kantar

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

DBA(Doğrulanmış Brüt Ağırlık) Konteyner Tartım ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi Projesi

DBA Kantar,

Firmalar Web-Servis aracılığı ile bu dokümanda ayrıntısı bulunan metotları kullanarakE-Devlet üzerinden DBA Belgelerini ekleyip, iptal etme işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-Devlet aracılığı ile eklenmiş olan DBA Belgeleri UAB U-NET Otomasyon Sistemine kaydedilir.

Aktarılan DBA Belge lerinin UAB tarafından ay başında önceki ay aktarımı yapılan DBA belgelerinin  “DBA Belgesi Kontrol Ücreti” tahakkuku oluşturulur. Tahakkuk Bilgisi SMS aracılığı ile Firmanın belirtmiş olduğu numaraya gönderilir. Ayrıca oluşturulan tahakkuk bilgisi firma tarafından web servisler aracılığıyla da sorgulanabilir. Tahakkuk numarası ile Vakıfbank veya Ziraat bankasına ödeme yapılabilir. Ödeme yapıldıktan sonrada ödemenin UAB sistemine aktarılıp aktarılmadığı bilgisi de web servisler aracılığıyla sorgulanabilir.

İlgili firmalarca eklenmiş olan geçerli DBA Belgeleri talep eden Kıyı Tesislerinde Taşıma ve Yükleme İşlemi yapan firmalarca UAB tarafından yetkilendirmesi yapılarak E-Devlet üzerinden sorgulanarak doğrulama işlemleri yapılabilir. 

DBA Sistemi,temel veri iletişim yöntemi olarak SOAP web servislerini kullanmaktadır. Bu sayede veri alıcı taraf ile veri gönderici taraf arasında yazılım ve donanımdan bağımsız, dba kantar programı aracılığı ile XML tabanlı bir veri iletişimi sağlanmaktadır. Bu veri paketlerinin şekil ve yapı şartları iletilecek olan veri tipine göre detaylı olarak UAB tarafından tanımlanacak ve taraflara iletilecektir. Sağlanacak servislerin içeriği ile ilgili detaylı bilgi dokümanın devamında anlatılmaktadır.

UAB, Firmalardan gelen bağlantılara, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile dba kantar programı programı ile yetkilendirme kontrolü uygular. Bu yetkilendirme kontrolü, her bir veri iletişim adımında gerçekleştirilir. Kontrol sonucunun uyumsuz çıkması durumunda (kullanıcı adı veya şifre hatası…vs) herhangi bir işleme izin verilmez.

UAB, DBA sistemi için Firmalarla Web-Servis üzerinden bağlantı sağlanması çözümünü benimsemiştir. Ayrıca web servis iletişimi HTTPS protokolü üzerinden yapılacaktır.

DBA Sistemi, Web Servis teknolojisi kullanılarak, platform bağımsız, güvenli, verimli ve tutarlı veri iletişimini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır.

Kullanılan Web Servis teknolojisi XML tabanlı veri iletimini baz alıp, donanım ve yazılımdan tamamen bağımsız bir iletişim ortamı oluşturur.

 

dba kantar
dba kantar

DBA Belgesi Nasıl Alabilirim ?

Ulaştırma bakanlığı DBA Belge alım sürecinde bizimle iletişime geçebilir, tüm süreci sizin adınıza tamamlayabiliriz DBA belgesi ve eğitim sürecinin tamamını bizimle tamamlayabilirsiniz.

 

Yöntem 1 için; başvuru evrakları;

  • Başvuru Dilekçesi (imzalı ve kaşeli)
  • Başvuru formu (imzalı ve kaşeli)
  • Firmayı temsil ve ilzama yetkili olup, başvuru formunda imzası olan kişinin imza sirkülerinin sureti,
  • Her bir tartı aletine ait, güncel periyodik muayene raporu sureti yada tartı aletiniz yeni ve ilk kurulum ise faturası ile birlikte Uygunluk Beyanı gerekmektedir.
  • Konteyner Yüklemesinde görevli personelin CTU Kod Eğitimi aldığına dair belgeleri.

 

İlgi(a): 15.01.2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakan Olur’ u ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge.

İlgi (a) Yönerge  kapsamında; 

1.Aşama : DBA Belge Başvuru

Güncel başvuru formu eksiksiz doldurularak, diğer talep edilen belgeler ile birlikte dilekçe ekinde Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü adresine  gönderilmelidir. 

2.Aşama : Değerlendirme

Başvurunuz değerlendirilmeye alınacakDBA Bilgi Sistemi kapsamında hazırlanmış olan “Kurum Entegrasyonu Teknik Tasarım Dokümanı ve yardımcı bilgiler e-posta ile, “DBA Aktarım Web Servis Yetkilendirme Şifresi” ise kapalı zarfta irtibat kişisi adına Genel Müdürlük tarafından yazı ekinde firmanıza gönderilecektir. 

3.Aşama: VGM Kantar

Ulaştırma Bakanlığı DBA Bilgi Sistemi ile entegrasyonun ivedilikle sağlanıp bilgi aktarımına hazır hale geldiği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca teyit edildikten sonra firmanız tarafından Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü bildirimde bulunulmalıdır. 

4. Aşama: Mevzuat

26 Temmuz 2019 tarihli ve 56617 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayımlanan “IMDG Kod Eğitim Seminerlerine ilişkin Yönerge” nin 5 inci Maddesi 2 inci fıkrası gereği Konteyner yüklemesinde çalışan personellerin, tehlikeli madde elleçleniyorsa 16 saatlik elleçlenmiyorsa 8 saatlik Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş kuruluşlardan eğitim almış olması ve bu belgelerin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekiyor. 

5.Aşama:  Aktivasyon

Başvuru formu firmanız tarafından bildirilen yetkili kişinin cep telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek  “Ödeme numarası :……” ile  belge ücreti olan XX.XX.- (XXX TL) Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatırılmalıdır Bu çerçevede, aşamalarda belirtilen şartların yerine getirilmesine müteakip, Yöntem-1 Yetki Belgenizin düzenlenmesi hususunda gereği yapılacaktır.

Call Now Button