Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir - 0532 641 67 08
DBA Kantar Programı

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir?

Doğrulanmış brüt ağırlık nedir?

1 Temmuz 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere, konteyner ağırlığındaki düzenlemeleri kapsayan SOLAS (Denizde Yaşam Güvenliği) değişikliği ile, Doğrulanmış Brüt ağırlık (DBA) gönderici tarafından sağlanmadıkça konteynerlerin gemilere yüklenmesine izin verilmeyecektir. Yük listesi kesme tarihinden önce okyanus gemilerine ve / veya liman terminali temsilcilerine.

Yeni düzenlemeler IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından deniz güvenliğini artırmak ve kargo, konteynerler ve tedarik zinciri boyunca konteyner taşımacılığına dahil olan herkes için tehlikeleri azaltmak amacıyla kabul edildi.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA), muylusu ve destekleme dahil olmak üzere kargonun ağırlığı ve bu yükü taşıyan konteyner dara ağırlığıdır. SOLAS, göndericinin, gemi yüklemesinden önce DBA ‘yi “nakliye belgesinde” ya nakliye talimatının bir parçası olarak veya ayrı bir iletişimde sunmasını gerektirir.

Yüklenici, yüklerini taşıyan konteynerlerin brüt kütlesini, bu konteynerlerin bir gemiye yüklenebilmesi için izin verilen iki tartı yönteminden biriyle doğrulamak zorundadır.

VGM kantar programı hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yöntem 1 Paketlendikten sonra kabın tartılmasını gerektirir.
Yöntem 2 Kabın tüm kargo ve içeriğinin tartılmasını ve bu ağırlıkları kabın kapı ucunda belirtildiği gibi kabın dara ağırlığına eklemesini gerektirir. 

Yöntem 2, hurda, tahıl vb. Dökme malların nakliyecileri için pratik olmayacak ve bu yöntemi kullanma izni vermek yerel makamlara kalmış olacaktır.

 

Firmamızdan DBA Kantar Programı Temin edebilirsiniz.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir?
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir?

DBA Belgesi Nasıl Alabilirim ?

Ulaştırma bakanlığı DBA Belge alım sürecinde bizimle iletişime geçebilir, tüm süreci sizin adınıza tamamlayabiliriz DBA belgesi ve eğitim sürecinin tamamını bizimle tamamlayabilirsiniz.

 

Yöntem 1 için; başvuru evrakları;

  • Başvuru Dilekçesi (imzalı ve kaşeli)
  • Başvuru formu (imzalı ve kaşeli)
  • Firmayı temsil ve ilzama yetkili olup, başvuru formunda imzası olan kişinin imza sirkülerinin sureti,
  • Her bir tartı aletine ait, güncel periyodik muayene raporu sureti yada tartı aletiniz yeni ve ilk kurulum ise faturası ile birlikte Uygunluk Beyanı gerekmektedir.
  • Konteyner Yüklemesinde görevli personelin CTU Kod Eğitimi aldığına dair belgeleri.

 

İlgi(a): 15.01.2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakan Olur’ u ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir

İlgi (a) Yönerge  kapsamında; 

1.Aşama : DBA Belge Başvuru

Güncel başvuru formu eksiksiz doldurularak, diğer talep edilen belgeler ile birlikte dilekçe ekinde Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü adresine  gönderilmelidir.

2.Aşama : Değerlendirme

Başvurunuz değerlendirilmeye alınacakDBA Bilgi Sistemi kapsamında hazırlanmış olan “Kurum Entegrasyonu Teknik Tasarım Dokümanı ve yardımcı bilgiler e-posta ile, “DBA Aktarım Web Servis Yetkilendirme Şifresi” ise kapalı zarfta irtibat kişisi adına Genel Müdürlük tarafından yazı ekinde firmanıza gönderilecektir. 

3.Aşama: VGM İle Entegre Kantar

Ulaştırma Bakanlığı DBA Bilgi Sistemi ile entegrasyonun ivedilikle sağlanıp bilgi aktarımına hazır hale geldiği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca teyit edildikten sonra firmanız tarafından Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü bildirimde bulunulmalıdır.

4. Aşama: Mevzuat

26 Temmuz 2019 tarihli ve 56617 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayımlanan “IMDG Kod Eğitim Seminerlerine ilişkin Yönerge” nin 5 inci Maddesi 2 inci fıkrası gereği Konteyner yüklemesinde çalışan personellerin, tehlikeli madde elleçleniyorsa 16 saatlik elleçlenmiyorsa 8 saatlik Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş kuruluşlardan eğitim almış olması ve bu belgelerin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekiyor. 

5.Aşama:  Aktivasyon

Başvuru formu firmanız tarafından bildirilen yetkili kişinin cep telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek  “Ödeme numarası :……” ile  belge ücreti olan XX.XX.- (XXX TL) Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatırılmalıdırBu çerçevede, aşamalarda belirtilen şartların yerine getirilmesine müteakip, Yöntem-1 Yetki Belgenizin düzenlenmesi hususunda gereği yapılacaktır.

DBA Kantar Programı ile Normal Tartım Yapabilirsiniz.

Kantar Programı Ne İşe Yarar?

Kantar takip programları, fabrikalar ve endüstriyel tesisler için oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu yazılımlar, üretim süreçlerini optimize etmektedir. Ayrıca hammaddelerin ve ürünlerin ağırlıklarını doğru şekilde ölçmek, iş gücünün verimliliğini artırmaktadır.

 

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Nedir?

DBA Kantar Nasıl Çalışır?

Online kantarlar, geleneksel tartım kantarlarına göre daha modern ve bağlantılı şekilde çalışmaktadır. Nitekim, ürünleri veya malzemeleri tartmak için kullanılır. Ürünün tartılması için kantarın üzerine yerleştirilir veya bağlantılı bir konveyör sistemi kullanılmaktadır. Bu tartım işlemi, kantarın hassas sensörleri veya yük hücreleri tarafından gerçekleşmektedir.

Call Now Button