Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys From China Cheap Jerseys From China Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Sports Jerseys Cheap Jerseys Cheap MLB Jerseys
NOKISALTMAİNGİLİZCE ADITÜRKÇE ADI
1AFS 2001International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 20012001 Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme
2BUNKERS 2001International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 20012001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme
3BWM 2004International Convention for the Control and Management of Ships? Ballast Water and Sediments, 20042004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme
4CLC 1969International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme
5COLREG 1972Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 19721972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme
6COS-SAR 1988The International COSPAS SARSAT Programme AgreementUluslar arası COSPAS-SARSAT Programı Anlaşması
7CSC 1972International Convention for Safe Containers, 19721972 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme
8FAL 1965Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 19651965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi
9FUND 1971International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme
10HNS 1996International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 19961996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme
11HONG KONG SRCHong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 20092009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi
12IMO CConvention on the International Maritime OrganizationUluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesi
13IMSO C 1976Convention on the International Mobile Satellite OrganizationUluslar arası Mobil Uydu Örgütü Sözleşmesi
14INTERVENTION PROT 1973Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances other than Oil, 1973Petrol Dışındaki Diğer Maddelerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Olaylarına Açık Denizlerde Müdahale Edilmesi Hakkında 1973 Protokolü
15INTERVENTION 1969International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 19691969 Petrol Kirliliği Kazalarına Açık Denizlerde Müdahale Edilmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme
16LC 1972Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972Atıkların ve Diğer Maddelerin Denize Boşaltılması Yoluyla Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme, 1972
17LL 1966International Convention on Load Lines, 19661966 Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesi
18LLMC 1976Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme
19MARPOL 73/78International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as Amended by the Protocol of 19781978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
20NAIROBI WRC 2007Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007Enkaz Kaldırmaya İlişkin Uluslararası Nairobi Sözleşmesi, 2007
21NUCLEAR 1971Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, 1971Nükleer Maddelerin Denizden Taşınmasında Hukuki Sorumlulukla İlgili Sözleşme, 1971
22OPRC 1990International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 19901990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslar arası Sözleşme
23OPRC-HNS 2000Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 20002000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü
24PAL 1974Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 19741974 Tarihli Yolcuların Ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Atina Sözleşmesi
25SALVAGE 1989International Convention on Salvage, 19891989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi
26SAR 1979International Convention on Maritime Search and Rescue, 19791979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi
27SFV 1977Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 19771977 Balıkçı Gemilerinin Emniyeti için Uluslararası Torremolinos Sözleşmesi
28SOLAS 1974International Convention for the Safety of Life at Sea, 19741974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi
29STCW 1978International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 19781978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme
30STCW-F 1995International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 19951995 Balıkçı Gemileri Personelinin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme
31SUAConvention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime NavigationDenizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme
32TONNAGE 1969International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 19691969 Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi

Kaynak: http://imo.udhb.gov.tr/TR/sozlesme.aspx

Call Now Button