60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu - 0532 641 67 08
Tır Kantarı Kalibrasyon ve Servis

60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu

60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu

60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu
60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu

60 tonluk bir kantarın kalibrasyonu, doğru ve güvenilir ölçümler yapabilmesi için düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken önemli bir işlemdir. Kalibrasyon işlemi aşağıdaki adımları içermektedir:

 1. Hazırlık:
  • Kantarın temiz ve iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.
  • Kalibrasyon öncesi kantarın düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
  • Kullanılacak kalibrasyon ağırlıklarının kalibrasyon sertifikalarının güncel olduğundan emin olun.
 2. Boş Kantar Testi:
  • Kantar üzerinde hiçbir yük yokken kantarın gösterdiği değeri kontrol edin.
  • Kantarın sıfır (0) kilogram göstermesi gerekmektedir. Eğer kantar sıfırlanmamışsa, sıfırlama işlemini gerçekleştirin.
 3. Ağırlık Ekleyerek Kalibrasyon:
  • Kantarın kapasitesine uygun olarak kalibrasyon ağırlıkları (örneğin, 5 ton, 10 ton, 20 ton, vb.) kullanın.
  • Belirli aralıklarla (örneğin, 10 ton, 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton, 60 ton) ağırlıkları kantara yerleştirerek kantarın her bir basamakta doğru değer gösterdiğini kontrol edin.
  • Her bir ağırlık eklendiğinde ve çıkarıldığında kantarın gösterdiği değeri kaydedin.
 4. Lineerlik ve Tekrarlanabilirlik Testi:
  • Farklı ağırlıklar eklenerek kantarın lineerliği (tüm ağırlık aralıklarında doğru ölçüm yapabilme) kontrol edilmelidir.
  • Aynı ağırlığın birkaç kez kantara yerleştirilip çıkarılması ile kantarın tekrarlanabilirliği (aynı ağırlığı her seferinde aynı değerde ölçebilme) test edilmelidir.
 5. Hata Düzeltmeleri:
  • Eğer kantarın gösterdiği değerlerde sapmalar varsa, kantar üzerindeki ayar mekanizmaları kullanılarak gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
  • Kalibrasyon işlemi tekrarlanarak düzeltmelerin doğruluğu kontrol edilmelidir.
 6. Belgelendirme:
  • Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra, kantarın doğru çalıştığını gösteren bir kalibrasyon sertifikası düzenlenmelidir.
  • Bu sertifikada kullanılan kalibrasyon ağırlıkları, yapılan ölçümler ve yapılan ayarlamalar gibi bilgiler yer almalıdır.
 7. Periyodik Kalibrasyon:
  • Kantarın kullanım sıklığına ve ortam koşullarına bağlı olarak, belirli periyotlarla (örneğin, her 6 ayda bir veya yılda bir) yeniden kalibrasyon yapılmalıdır.

Kalibrasyon işlemi uzman kişiler tarafından yapılmalı ve her adım titizlikle gerçekleştirilmelidir. Bu sayede kantarın doğru ve güvenilir ölçümler yapması sağlanabilir.


60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu

Kalibrasyon Öncesi Hazırlık

 1. Çevresel Koşullar:
  • Kantarın bulunduğu alanın temiz, kuru ve sabit sıcaklıkta olduğundan emin olun.
  • Kantarın üzerinde veya çevresinde titreşim yaratacak ekipmanların çalışmadığından emin olun.
 2. Kantarın Kontrolü:
  • Kantarın fiziksel durumu incelenir. Mekanik aksamın, elektronik bileşenlerin ve bağlantıların sağlam olup olmadığı kontrol edilir.
  • Kantarın doğru bir şekilde monte edildiği ve dengede olduğu kontrol edilir.

60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu Süreci

 1. Boş Kantarın Sıfırlanması:
  • Kantarın üzerinde yük yokken gösterge sıfırlanır.
  • Sıfır ayarının doğru yapıldığından emin olmak için birkaç kez kontrol edilir.
 2. Küçük Ağırlıklarla Test:
  • Kantarın doğruluğunu kontrol etmek için küçük ağırlıklar kullanılarak test yapılır (örneğin, 1 ton, 2 ton).
  • Her bir küçük ağırlık eklendiğinde kantarın gösterdiği değer not edilir ve sapmalar kontrol edilir.
 3. Ağırlıkların Artırılması:
  • Kantarın kapasitesine uygun kalibrasyon ağırlıkları kademeli olarak eklenir (örneğin, 10 ton, 20 ton, 30 ton vb.).
  • Her bir basamakta kantarın gösterdiği değeri kaydedin ve ağırlığın doğru olup olmadığını kontrol edin.
 4. Maksimum Kapasite Testi:
  • Kantarın maksimum kapasitesi olan 60 tona kadar yük eklenir.
  • Maksimum yükte kantarın doğru ölçüm yapıp yapmadığı kontrol edilir.
 5. Ağırlıkların Çıkarılması:
  • Ağırlıklar kademeli olarak azaltılır ve her adımda kantarın gösterdiği değerler kontrol edilir.
  • Ağırlıkların çıkarılması sırasında da doğru değerlerin gösterildiğinden emin olun.

Lineerlik ve Histerezis Testi

 1. Lineerlik Testi:
  • Kantarın ölçüm doğruluğunun her ağırlık seviyesinde (örneğin, 10 ton, 20 ton, 30 ton vb.) aynı olduğundan emin olun.
  • Ağırlıklar eklenirken ve çıkarılırken kantarın doğruluğu kontrol edilir.
 2. Histerezis Testi:
  • Aynı ağırlığın farklı zamanlarda kantara yerleştirilmesi ve kaldırılması ile kantarın tekrarlanabilirliği ve tutarlılığı kontrol edilir.

Kalibrasyon Ayarları ve Düzeltmeleri

 1. Sapmaların Giderilmesi:
  • Ölçümlerde sapmalar varsa, kantar üzerindeki ayar mekanizmaları kullanılarak gerekli düzeltmeler yapılır.
  • Sapmaların giderilmesi sonrası kalibrasyon işlemi yeniden gerçekleştirilir ve doğruluğu kontrol edilir.

Belgelendirme ve Raporlama

 1. Kalibrasyon Sertifikası:
  • Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra detaylı bir rapor hazırlanır.
  • Raporda kullanılan kalibrasyon ağırlıkları, yapılan ölçümler, sapmalar ve yapılan düzeltmeler belirtilir.
  • Kalibrasyon sertifikası, kantarın doğru çalıştığını belgeleyen resmi bir dokümandır.

Periyodik Kalibrasyon

 1. Düzenli Aralıklarla Kalibrasyon:
  • Kantarın kullanım sıklığı ve çevresel koşullar göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla kalibrasyon yapılır.
  • Periyodik kalibrasyon planı oluşturulur ve kayıt altına alınır.

60 Tonluk Kantar Kalibrasyonu işlemi, kantarın doğru ölçüm yapabilmesi ve güvenilirliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, işlemin uzman kişiler tarafından dikkatli ve titizlikle yapılması gerekmektedir.

Call Now Button