DBA Kantar Programı

VGM Kantar Programı
DBA Kantar Programı
VGM Kantar Programı
Liman Kantar Programı
Online Kantar Programı
DBA Kantar Programı

DBA Kantar Programı

Yazılım Genel Özellikler

 • Tüm ağırlık kantarlarına uyarlanabilir (Esit, Tunaylar, Baykon…).
 • Kantar giriş ve çıkış kayıtları (kantar fişi) oluşturulur, yazdırılır.
 • Ayrıntılı raporlar elde edilir.
 • Client-Server, Microsoft SQL Server altyapısı üzerinde çalışır.
 • Basit ve kullanıcı dostu bir ara yüzü vardır.
 • Kullanıcı yetkilendirme işlevi vardır. 

 Ulaştırma Bakanlığı DBA(Doğrulanmış Brüt Ağırlık) Konteyner Tartım ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi Projesi ile bütünleştirilebilirlik

Web-Servis aracılığı ile aşağıda ayrıntısı bulunan metotları kullanarak E-Devlet üzerinden DBA Belgelerini ekleyip, iptal etme işlemleri gerçekleştirebilir. E-Devlet aracılığı ile eklenmiş olan DBA Belgeleri UDHB U-NET Otomasyon Sistemine kaydedilir.

 • Yetki Belgesi Kantar Sorgula: Firmanın yetki belgesi ve kantarlarının sorgulandığı metottur.
 • DBA Ekle: Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgelerinin aktarılması için kullanılır.
 • Liman Sorgula: Limanların sorgulandığı metottur.
 • DBA Belge Sorgulama: Bakanlık sistemine Aktarılan Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgelerinin sorgulanması için kullanılır.
 • DBA Belge İptal: UDHB Sistemine aktarımı yapılan Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgelerinin iptal edilmesi için kullanılır.
 • Bildirim Özet: Sorgulanan tarihteki kantar bazında geçerli ve iptal DBA Belge adetlerinin listelendiği metottur.
 • Servis Test: Servisin hizmet verebilecek durumda olup olmadığını sorgulamak için Bakanlık tarafından sağlanan servisTest servis metodu kullanılır.
 • Tahakkuk Sorgula: Her Ay Başında önceki ay UDHB sistemine aktarımı yapılan DBA belgelerinin bakanlık tarafından tahakkuku oluşturulur bu servis metodu ile oluşturulan tahakkuk bilgis firmalar tarafından sorgulanabilir.
 • Yöntem Tür Kodu Getir: Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgelerini aktarırken “turu” alanında yazılacak olan değerlerin sorgulandığı metottur.
 • Barkodlu Dba Belge Rapor İndir: Yöntem-1 veya Yöntem-2 belgesine sahip, tartım yapan firmalar tarafından, Bakanlık sistemine gönderilen geçerli Dba Belge lerinin matbu form olarak pdf formatında kaydedildiği metottur. Bu metotla tartım yapan firma Bakanlık Sistemine göndermiş olduğu DBA Belgelerinin karekodlu, barkodlu çıktısını alabilecektir.

UAB ile Firmalar arasında güvenli, karşı tarafın kim olduğunu garanti eden, minimum zamanda maksimum veri gönderilmesine olanak veren, hata kontrolü yapılabilen bir yapı kurulmuştur.

Temelde bağlantı ve haberleşme işlemlerini yöneten katmanlar, veri iletişimi için oluşturulacak servislerinin HTTPS protokolü ile iletişim kurmalarını öngörmektedir.

Firmalar DBA Kantar Programı aracılığı ile bu dokümanda ayrıntısı bulunan metotları kullanarak E-Devlet üzerinden DBA Belgelerini ekleyip, iptal etme işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-Devlet aracılığı ile eklenmiş olan DBA Belgeleri UAB U-NET Otomasyon Sistemine kaydedilir.

Aktarılan DBA Belgelerinin UAB tarafından ay başında önceki ay aktarımı yapılan DBA belgelerinin  “DBA Belgesi Kontrol Ücreti” tahakkuku oluşturulur. Tahakkuk Bilgisi SMS aracılığı ile Firmanın belirtmiş olduğu numaraya gönderilir. Ayrıca oluşturulan tahakkuk bilgisi firma tarafından web servisler aracılığıyla da sorgulanabilir. Tahakkuk numarası ile Vakıfbank veya Ziraat bankasına ödeme yapılabilir. Ödeme yapıldıktan sonrada ödemenin UAB sistemine aktarılıp aktarılmadığı bilgisi de web servisler aracılığıyla sorgulanabilir.

İlgili firmalarca eklenmiş olan geçerli DBA

Belgeleri talep eden Kıyı Tesislerinde Taşıma ve Yükleme İşlemi yapan firmalarca UAB tarafından yetkilendirmesi yapılarak E-Devlet üzerinden DBA Kantar Programı ile sorgulanarak doğrulama işlemleri yapılabilir.

 

Kantar Programı

DBA Kantar Programı aynı zamanda standart tartımlar içinde kullanabilirsiniz, kantar hareketlerini ve geçmişe dönük kantar raporlarını görebilmek için herhangi bir internet tarayıcısından www.onlinekantar.net  adresine giriş yaparak tüm kantar raporlarına ulaşabilirsiniz.

Kantar Programı İle E-irsaliye Gönderebilirmi ?

kantar programı ile eş zamanlı E-irsaliye gönderimi yapabilirisiniz.

 

Kantar Programı Ne İşe Yarar 

kantar programı, modern işletmelerin ürün ve malzeme yönetiminde önemli bir rol oynar. Nitekim tartım kantarlarına sahip olan firmalar için özel olarak geliştirilmiş Windows yazılımıdır. Bu yazılım, işletmelerin ürünlerin tartılması, takibi yapmaktadır. Ayrıca envanter yönetimi gibi önemli süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Kantar Programı Nedir?

Bu yazılım, işletmelerin ürünlerin tartımını hassas bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Aynı zamanda ürünlerin takibini yaparak, envanter yönetimini kolaylaştırır. Öyle ki tedarik zinciri süreçlerini optimize eder. Böylece, işletmelerin üretkenliği artırmasına ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına yardımcı olur.

Kantar programı, geniş bir yelpazede kullanılabilen ve esnek bir yapıya sahiptir. Basit düzeydeki bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Böylece firmaların yatırım maliyetlerini minimize etmelerine yardımcı olur. Programın kullanımı oldukça kolaydır. Bu nedenle personelin kısa eğitim süreci sonrasında programı etkin şekilde kullanması mümkündür.

 

Online Kantar Nasıl Çalışır?

Online kantarlar, geleneksel tartım kantarlarına göre daha modern ve bağlantılı şekilde çalışmaktadır. Nitekim, ürünleri veya malzemeleri tartmak için kullanılır. Ürünün tartılması için kantarın üzerine yerleştirilir veya bağlantılı bir konveyör sistemi kullanılmaktadır. Bu tartım işlemi, kantarın hassas sensörleri veya yük hücreleri tarafından gerçekleşmektedir.

Tartım sonucu, dijital olarak kaydedilmektedir. Online kantarlar, tartım işlemi sırasında elde edilen verileri toplar. Bu veriler, özellikle ürünün ağırlığı, miktarı veya diğer ölçümleri içerir. Bilgiler, ölçümün hassaslığına bağlı olarak saniyede birkaç kez veya daha sık güncellenmektedir.

Kantar programı, toplanan verileri bir kontrol ünitesine veya bilgisayara ileterek işler. Bu kontrol ünitesi veya bilgisayar, gelen verileri işler. Ayrıca saklar ve gerektiğinde başka sistemlere veya yazılımlara aktarır. Nitekim işletmelerin anlık olarak ürün miktarını ve ağırlığını izlemelerini sağlar.

Ayrıca iş süreçlerini otomatikleştirmek için diğer sistemlerle entegre edilmektedir. Örneğin, ürünlerin tartılması, barkod okuma, envanter yönetimi veya paketleme sistemleriyle entegre edilmektedir. Bu, ürünlerin hızla ve doğru bir şekilde işlenmesine yardımcı olur.

 

Kantar Programı Ne İşe Yarar?

Kantar takip programları, fabrikalar ve endüstriyel tesisler için oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu yazılımlar, üretim süreçlerini optimize etmektedir. Ayrıca hammaddelerin ve ürünlerin ağırlıklarını doğru şekilde ölçmek, iş gücünün verimliliğini artırmaktadır.

Kantar takip programları, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından kullanılabilmekte. Aynı zamanda bu yetkilendirme süreci, firmanın ihtiyaçlarına ve güvenlik gereksinimlerine göre özelleştirilebilmektedir.

Örneğin fabrikanın yöneticileri için kantar programı, oldukça önemli bir araçtır. Öyle ki yazılımlar sayesinde, yöneticiler, üretim hattındaki hammaddelerinin takibini kolayca yapmaktadır. Ayrıca mamullerin ağırlıklarını anlık olarak takip etmektedir. Bu, hammadde stoğunun yönetimini kolaylaştırırken aynı zamanda ürün kalitesinin sürekli izlenmesini sağlar.

Ayrıca, kantar programı, iş gücünün performansı da ölçülmektedir. Bu sayede verimlilik artırıcı önlemler alınmaktadır. Yöneticiler, program üzerinden çalışanların performansını incelemektedir. Aynı zamanda gerekli durumlarda eğitim veya iyileştirme önlemleri almaktadır.  kantar programı, kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde yeni kullanıcıların tanımlanmasını da kolaylaştırır.

 

DBA Belgesi Nasıl Alabilirim ?

Ulaştırma bakanlığı DBA Belge alım sürecinde bizimle iletişime geçebilir, tüm süreci sizin adınıza tamamlayabiliriz DBA belgesi ve eğitim sürecinin tamamını bizimle tamamlayabilirsiniz.

 

Yöntem 1 için; başvuru evrakları;

 • Başvuru Dilekçesi (imzalı ve kaşeli)
 • Başvuru formu (imzalı ve kaşeli)
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili olup, başvuru formunda imzası olan kişinin imza sirkülerinin sureti,
 • Her bir tartı aletine ait, güncel periyodik muayene raporu sureti yada tartı aletiniz yeni ve ilk kurulum ise faturası ile birlikte Uygunluk Beyanı gerekmektedir.
 • Konteyner Yüklemesinde görevli personelin CTU Kod Eğitimi aldığına dair belgeleri.

 

İlgi(a): 15.01.2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakan Olur’ u ile yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge.

İlgi (a) Yönerge  kapsamında; 

1.Aşama : DBA Belge Başvuru

Güncel başvuru formu eksiksiz doldurularak, diğer talep edilen belgeler ile birlikte dilekçe ekinde Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü adresine  gönderilmelidir. 

2.Aşama : Değerlendirme

Başvurunuz değerlendirilmeye alınacakDBA Bilgi Sistemi kapsamında hazırlanmış olan “Kurum Entegrasyonu Teknik Tasarım Dokümanı ve yardımcı bilgiler e-posta ile, “DBA Aktarım Web Servis Yetkilendirme Şifresi” ise kapalı zarfta irtibat kişisi adına Genel Müdürlük tarafından yazı ekinde firmanıza gönderilecektir. 

3.Aşama: VGM İle Entegre Kantar

Ulaştırma Bakanlığı DBA Bilgi Sistemi ile entegrasyonun ivedilikle sağlanıp bilgi aktarımına hazır hale geldiği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca teyit edildikten sonra firmanız tarafından Ulaştırma Bakanlığı Müdürlüğü bildirimde bulunulmalıdır. 

4. Aşama: Mevzuat

26 Temmuz 2019 tarihli ve 56617 sayılı Bakanlık Olur’u ile yayımlanan “IMDG Kod Eğitim Seminerlerine ilişkin Yönerge” nin 5 inci Maddesi 2 inci fıkrası gereği Konteyner yüklemesinde çalışan personellerin, tehlikeli madde elleçleniyorsa 16 saatlik elleçlenmiyorsa 8 saatlik Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş kuruluşlardan eğitim almış olması ve bu belgelerin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekiyor. 

5.Aşama:  Aktivasyon

Başvuru formu firmanız tarafından bildirilen yetkili kişinin cep telefonuna kısa mesaj ile gönderilecek  “Ödeme numarası :……” ile  belge ücreti olan XX.XX.- (XXX TL) Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatırılmalıdır Bu çerçevede, aşamalarda belirtilen şartların yerine getirilmesine müteakip, Yöntem-1 Yetki Belgenizin düzenlenmesi hususunda gereği yapılacaktır.

DBA Kantar Programı Talep Formu

Aşağıdaki Formu Doldurarak Talepte Bulunabilirsiniz.
  Call Now Button