DBA Yetki Belgesi DBA VGM Kantar Tartım Programı
VGM Kantar Programı

DBA Yetki Belgesi

DBA Yetki Belgesi

DBA Yetki Belgesi Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI ıncı Bölümünün A Kısmının 2 inci Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

 

Söz konusu SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulaması, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ile gerçekleştirilmektedir.

 

Anılan Yönerge kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının (DBA)Tespiti İçin Yöntem 1 ya da Yöntem 2 VGM Belgesi ne sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenler 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamamaktadırlar.

 

Bakanlıktan DBA Tespiti İçin Yöntem 1 VGM Belgesi alan tartı aleti operatörlerinin listesi www.tmkt.gov.tr adresinde Yetkilendirilmiş Kuruluş / Kişiler bölümünde yayımlanmıştır.

VGM Belgesi İle Çalışan Program

DBA VGM Kantar Tartım İşleminde Kullanabileceğiniz Program / Yazılıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


DBA Kantar Programı

Call Now Button