VGM Belgesi Nasıl Alınır ?
VGM Kantar Programı

Doğrulanmış Brüt Ağırlık VGM Belgesi

VGM Belgesi Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2020 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

VGM Belgesi Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge’nin 13 üncü maddesinde; İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılacağı belirtilmektedir. 2019 yılı için http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alınan bilgilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranı %15,18 olup, söz konusu 2020 yılı için uygulanması gereken tavan ücreti X TL (seksendokuzliraotuzdörtkuruş) olarak hesaplanmıştır. Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin 2020 yılı için Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak % 5’lik kısmı X TL (dörtlirakırkyedikuruş) olarak hesaplanmıştır.

Kaynak: https://tmkt.uab.gov.tr/

Call Now Button